Mikela Lundahl
Onsdag 30 oktober 2013
kl 19

Museers samlingar är skapade utifrån antaganden som har sett sina bästa dagar. Detta är alla museer väl medvetna om och de söker på olika sätt att hantera sitt arv i form av samlingar, utställningsrum och praktiker, skapade i en kolonial, heteronormativ, borgerlig och patriarkal världsordning. Att det inte förefaller finnas enkel väg ut ur detta återspeglar inte bara museernas misslyckanden att hantera sin egen problematiska historia utan en större samtida osäkerhet kring hur vi egentligen ska hantera kategorier som nation, ras och folk. Alla dessa begrepp har under hela sin historia varit politiska och politiserade och vi har alla en relation till dem, men inte nödvändigtvis densamma. Vad är det som gör dem så brännande och hur inverkar det på våra praktikter och vår vardagspolitik? Kring detta, med utgångspunkt i några av samtida exempel, föreläser idéhistorikern och kulturforskaren vid Köpenhamns universitet, Mikela Lundahl.