Mathias Kristersson
Torsdag 16 oktober 2008
kl 19.30

Mathias Kristersson är en Malmöbaserad konstnär som arbetar inom flera olika medier så som ljud, skulptur, installation, performance, video och text. Återkommande ämnen i Kristerssons arbete är språk och kommunikation, framförallt kommunikation som ligger utanför det språkliga materialet – diskrepansen mellan vad som sägs och vad som menas. Kristerssons performance äger rum i samband med utställningen no no no no no no no no no no no no there´s no limit.