Tisdag 23 mars 2010
kl 19

Välkommen till Samtal där konstnärer verksamma i Malmö bjuds in för att diskutera och reflektera över sin praktik och den process som ligger bakom ett konstnärligt arbete. Vi vill sätta fokus på drivkrafterna, inspirationskällorna och referenserna för att ta del av varandras kunskap och samtala om vad som känns viktigt och vad som driver oss till att fortsätta.
Varmt välkomna!

Anna Nordquist Anderssons arbeten rör sig kring relationen mellan betraktare, rum och arkitektur. Genom olika medier såsom fotografi, objekt och installation laborerar hon med seendet och upplevelsen av en fysisk och på samma gång konstruerad rumslighet.

“Varje gång jag sett hennes foton har jag tänkt att man kan läsa dem med slutna ögon. Sedan har jag tittat igen, bekräftat att jag sett rätt och sett allt. Men så fort jag har slutat titta och tänka på dem har intrycket kommit: var det någonting annat där, såg jag inte någonting i ögonvrån? Det finns någonting tunt i dem, som man inte ser, eller åtminstone inte “läser” visuellt, någonting ihärdigt. Det här märkliga beteendet är eget för Anna Nordquist Anderssons bilder: de ger sig till en direkt, motståndslöst, fogligt, sedan märker man att det är någonting i dem som insisterar. Eller tjuter – på avstånd, där nere. Det verkar som om hennes bilder producerade fantombilder (men inte sådan som polisen gör, utan mer som fantomsmärtor). Bilder som inte finns på ytan utan kommer direkt ur bildens nervsystem. Som om den kunde “scanna” betraktaren, koppla nervsystemen samman. Bara en skymt i ögonvrån.”

Lars-Erik Hjertström