Onsdag 9 juni 2010
kl 19

Välkommen till Samtal där konstnärer verksamma i Malmö bjuds in för att diskutera och reflektera över sin praktik och den process som ligger bakom ett konstnärligt arbete. Vi vill sätta fokus på drivkrafterna, inspirationskällorna och referenserna för att ta del av varandras kunskap och samtala om vad som känns viktigt och vad som driver oss till att fortsätta.

Andreas Kurtsson bor i Malmö och är utbildad vid Umeå Konsthögskola. Han arbetar med många olika medier och uttryck, men gemensamt för hela hans konstnärliga praktik är ett intresse för den reflexmässiga viljan att tolka in mening i det vi ser, människors irrationella drivkrafter och att ta tillvara på vad slumpen skapar.

Varmt välkomna!