Filmvisning utanför Signal
16–18 juni 2006

ÅMX.06 (Århus Malmö Exchange Programme 2006) presenterar i samarbete med Signal filmprogrammet ÅMX.06 Midsommar Flicks, en serie filmer om offentlighet och det offentliga rummet, under helgen den 16-18 juni.

Filmprogrammet är resultatet av den läsgrupp som under våren ägt rum på Signal och som diskuterat texter om just begreppen offentlighet och det offentliga rummet. Bland de åtta filmer som visas är några gjorda av de författare som studerats i läsgruppen och några av filmare som tar upp frågor om offentlighet och det offentliga rummet. Sammanställningen av filmprogrammet är ett sätt att öppna upp för en vidare diskussion kring dessa begrepp, som sträcker sig utanför läsgruppen.

Vid sidan av filmprogrammet ÅMX.06 Midsommar Flicks presenteras också en liten bok som innehåller bidrag från de olika läsgruppsdeltagarna samt material av Gunnar Sandin och Annelie Nilsson från Los Angeles Islands, ett konstnärligt forskningsprojekt om arkitektonisk amerikanitet i svensk region. Den finska konstnären Piia Salmi har undersökt övergivna trädgårdar runt om i Malmö och presenterar rh-protocol, ett verk som kan konsumeras.

Filmerna som presenteras pekar på en tendens av förändring där det offentliga rummet går mot en allt större slutenhet som åläggs uppifrån till skillnad från en struktur som växer fram från en mångfald av röster underifrån.


Fredag 16 juni 2006
19:00 Magnus Gertten and Stefan Berg: Far till staden. Sverige 2001, 57 min.
En film om den inflytelserika Malmöpolitikern Erik Svenning som från tidigt 30-tal till mitten av 70-talet genomförde stora förändringar i staden.

20:00 Arbetarrörelsens filmkomitté: Vi och vår stad. Sverige 1938.
En hyllning till socialdemokraternas förbättringar av bostadsförhållandena i Malmö.

21:30 Max Kestner: Blue Collar White Christmas. Danmark 2002, 80 min.
Företaget Viking, som är huvudnäringen i staden Ejsberg, Danmark, beslutar att flytta produktionen till Bangkok. Vi får följa fyra anställda som ställs inför stora personliga och kollektiva förändringar.


Lördag 17 juni 2006
19:00 Susi Pietsch: La Llave de sus Sueños. Spanien/Tyskland 2004, 59 min.
Dokumentären följer den spanska staden Granadas ambitioner att rensa ut och omvandla de grottor i staden som varit bebodda i århundraden till ett turistmål samt en familjs kamp om att få bo kvar.

20:30 Alina Rudnitskaya: Communal Residence. Ryssland 2002, 13 min.
En film om hur bondeformer genom tiderna påverkats av olika politiska ideologier.

21:30 Jem Cohen: Chain. USA/Tyskland 2004, 99 min.
Jem Cohens kritik mot hur den multinationella företagsvärlden allt mer slätar ut och homogeniserar städer och livsstilar.


Söndag 18 juni 2006
19:00 Alexander Kluge: The Artist in the Circus Dome: Clueless. Västtyskland 1968, 99 min.
Filmen reflekterar över konstnärsrollen samt fördelarna och nackdelarna med kulturproduktion i ett kapitalistiskt samhälle.

21:30 Guy Debord: The Society of the Spectacle. Frankrike 1973, 88 min.
Filmen baseras på boken med samma titel som kom 1967 och utgör en konsekvent kritik av det globala systemet.

Välkommen!


ÅMX.06

Århus Malmö Exchange Programme 2006 har initierats av Ditte Lyngkaer Pedersen, Jee-Eun Kim och Christian Schult i samarbete med C-SAM- center for samtidskunst och rum46 i Århus, Rooseum- Center for Contemporary Art och Signal i Malmö.