Joachim Hamou och Barbara Sirieix
Tisdag 8 oktober 2019
kl 19

Manifestet Active Art från 1923 av den lettiske filosofen Andrejs Kurcijs har gett upphov till ett brett gensvar från författare, konstnärer och kuratorer kring förståelsen av aktivism, då och nu; konst för politiska syften, konst för sin egen skull eller konst utan syfte.

De samlade texterna i boken Active Art reflekterar över skrivandets aktiva del, så som den förstås enligt Kurcijs definition. Bidragen inkluderar Rebeka Pōldsam från Estland som skriver om den lesbiska konstnären Anna-Stina Tremund, Bella Marrin från Storbritannien som skriver om virusstrukturer i språket, den franska poeten Laura Boullic som bidrar med en revolutionär poesiessä, den franska konstnären Eva Barto som utannonserar sin kommande research kring ekonomiska strukturer i konsten och den lettiska konstnären Evita Vasiljeva som delar med sig av början och slutet på sin anteckningsbok. Genom hela boken löper ett samtal mellan redaktörerna och den samtida lettiske filosofen Ainārs Kamoliņš som analyserar Kurcijs originaltext. Slutligen inkluderas texter av den amerikanske författaren Robert Glück som introducerar New Narrative, det queerförfattarkollektiv som han var del i att grunda 1975, samt en sällsynt essä från 1982 och en essä från 1987 av den amerikanske författaren James Baldwin med ett mycket starkt ställningstagande mot rasism.

Redaktörerna bakom Active Art är skribenterna och kuratorerna Maija Rudovska och Barbara Sirieix, samt skribenten och konstnären Joachim Hamou. Boken är publicerad på engelska av det franska förlaget Paraguay Press.