Sara Lindeborg, Selma Sjöstedt, Angelica Falkeling

21 november–13 december 2020
& 14 januari–28 mars 2021
Vernissage lördag 21 november kl 12-16

En enskild scen berättas från flera olika perspektiv. Vi känner igen greppet från filmens, teaterns och litteraturens värld, men hur om vi skulle presentera en utställning på ett sådant sätt?

Tre konstnärer har bjudits in att arbeta med en utställning som kommer att berättas i tre kapitel under året. Varje kapitel har en huvudröst, men varje kapitel är också summan av ett gemensamt utforskande som guidar oss igenom de åtskilliga lager som utgör en konstnärlig praktik. Säregen, oväntad, ombytlig är ord vars betydelser vi tycker om. Så mycket mer tillfredsställande än igenkännlig, säker och levererbar. Men som vi alla vet kräver ett sådant förhållningssätt till ens arbete mod och uppmuntran. Så vi frågar oss själva vilken typ av konstvärld vi vill vara del av. Hur kan vi förändra strukturer och inte bara valen vi gör.

Huvudrösten i det tredje kapitlet tillhör Sara Lindeborg, en röst som speglar konsthistoria genomsyrad av feminism och utforskar måleriets rytmiska lager-på-lager som förhandlingsyta. Hon spårar ornamentens omåttliga historik av migration, skillnader och ihopblandningar som format världen såsom vi känner den idag. Under tiden träder en upplöst pastoral fram ur exiliska strategier och längtan efter en annan värld. På frågan om hur en blottar sina innersta angelägenheter responderar Selma Sjöstedt och Angelica Falkeling med verk som balanserar den fina linje mellan det personliga och det allmängiltiga. Deras verk genljuder levda erfarenheter, från längtan efter något immateriellt, att vilja vara något en inte är, till de avgörande besluten vi står inför i våra liv. Långsamt och varsamt kontamineras den individuella praktiken och ger plats åt en gemensam strävan som överskrider den påtvingade begränsningen av en signaturstil.

Vi berättar historier för varandra för att leva. Vi berättar historier för varandra för att drömma, för att låta idéer långsamt filtrera igenom våra sinnen och forma ett större kollektivt medvetande. Shepherdess and Other Exilic Vernaculars är det tredje och sista kapitlet i Malmötrilogin.

 

1_mg_2431_copy

Shepherdess and Other Exilic Vernaculars, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

2_mg_2438_copy

Shepherdess and Other Exilic Vernaculars, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3_mg_2443_copy

Selma Sjöstedt, Track 1, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

4_mg_2441_copy

Angelica Falkeling, Arch Angelica, 2019. Foto/Photo: Lotten Pålsson

5_mg_2421_copy

Shepherdess and Other Exilic Vernaculars, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

6_mg_2417_copy

Selma Sjöstedt, Självporträtt med Ipod/Self portrait with Ipod, 2005. Foto/Photo: Lotten Pålsson

7_mg_2400_copy

Shepherdess and Other Exilic Vernaculars, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

8_mg_2339_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

9_mg_2342_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

10_mg_2349_copy

Shepherdess and Other Exilic Vernaculars, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

11_mg_2450_copy

Angelica Falkeling, When reading out loud is a feminist art practice, 2016. Foto/Photo: Lotten Pålsson

12_mg_2355_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

13_mg_2365_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

14_mg_2366_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

15_mg_2382_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

16_mg_2381_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

17_mg_2380_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

18_mg_2379_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

19_mg_2375_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

20_mg_2392_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

21_mg_2370_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

22_mg_2385_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

23_mg_2386_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

24_mg_2389_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

25_mg_2371_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

26_mg_2457_copy

Sara Lindeborg, Ring Song for Wintering Soles, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson