Angelica Falkeling, Sara Lindeborg, Selma Sjöstedt

18 september–8 november 2020
Vernissage fredag 18 september kl 19-21

En enskild scen berättas från flera olika perspektiv. Vi känner igen greppet från filmens, teaterns och litteraturens värld, men hur om vi skulle presentera en utställning på ett sådant sätt?

Tre konstnärer har bjudits in att arbeta med en utställning som kommer att berättas i tre kapitel under året. Varje kapitel har en huvudröst, men varje kapitel är också summan av ett gemensamt utforskande som guidar oss igenom de åtskilliga lager som utgör en konstnärlig praktik. Säregen, oväntad, ombytlig är ord vars betydelser vi tycker om. Så mycket mer tillfredsställande än igenkännlig, säker och levererbar. Men som vi alla vet kräver ett sådant förhållningssätt till ens arbete mod och uppmuntran. Så vi frågar oss själva vilken typ av konstvärld vi vill vara del av. Hur kan vi förändra strukturer och inte bara valen vi gör.

Huvudrösten i det andra kapitlet tillhör Angelica Falkeling, en röst som utgår utifrån deras egna estetiska universum, skulpturala assemblage och hållbara konstnärliga praktik. I den gamla Delfshaven i Rotterdam har tekniken att splitsa, reparera och sammanfoga rep, praktiserats i århundraden. Men hamnar är lika mycket behållare av historier som de är av varor. Ekonomiska transaktioner har ändrat historiens gång och massiva förflyttningar fortsätter att orsaka oåterkalleliga sår. Efterforskningar i utvinningen av råmaterial, relationen mellan skulptural gravitation och stabilitet, eller de mänskliga lederna som infrastruktur där funktion och dysfunktion förhandlas är alla ämnen som vävs samman i detta kapitel. Och genom att omfamna de intersektionella och flerspråkiga aspekterna av ens arbete genljuder Sara Linderborgs målningar en konsthistoria genomsyrad av feminism, måleriets etik och popkulturella vibbar, medan Selma Sjöstedts målningar/teckningar framträder likt filmiska bildremsor som blåser i vinden. Långsamt och varsamt kontamineras den individuella praktiken och ger plats åt en gemensam strävan som överskrider den påtvingade begränsningen av en signaturstil.

Vi berättar historier för varandra för att leva. Vi berättar historier för varandra för att drömma, för att låta idéer långsamt filtrera igenom våra sinnen och forma ett större kollektivt medvetande. To Splice är det andra kapitlet i Malmötrilogin.

Audiovisuell tolkning av Angelica Falkeling

 

1_mg_1341

To Splice, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

2_mg_1352

Sara Lindeborg, Pose of Innocence, 2019 & You I Are at Stake in Each Others Grief, 2018. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3_mg_1412

Angelica Falkeling, End To Splice, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

4_mg_1358

To Splice, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

5_mg_1360

To Splice, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

6-mg_1466

Angelica Falkeling, Fragility and Innocence 2020 - pågående/ongoing. Foto/Photo: Lotten Pålsson

7_mg_1440

Angelica Falkeling, Fragility and Innocence 2020 - pågående/ongoing. Foto/Photo: Lotten Pålsson

8_mg_1408

Angelica Falkeling, Vithetens Hegemoni, 2011. Foto/Photo: Lotten Pålsson

9_mg_1371

To Splice, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

10_mg_1381

To Splice, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

11_mg_1405

Selma Sjöstedt, In The Sidelines (warm-up), 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

12_mg_1391

To Splice, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

13_mg_1384

To Splice, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

14_mg_1451

To Splice, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

15_mg_1492

Angelica Falkeling, Fragility and Innocence 2020 - pågående/ongoing. Foto/Photo: Lotten Pålsson

16_mg_1487

Angelica Falkeling, Fragility and Innocence 2020 - pågående/ongoing. Foto/Photo: Lotten Pålsson

17_mg_1433

To Splice, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

18_mg_1436

Angelica Falkeling, Fragility and Innocence 2020 - pågående/ongoing. Foto/Photo: Lotten Pålsson

19_mg_1418

Angelica Falkeling, Hand Creme Kebab, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

20_mg_1505

Angelica Falkeling, What We Are Made Of, 2019. Foto/Photo: Lotten Pålsson