Selma Sjöstedt, Angelica Falkeling, Sara Lindeborg

14 mars–14 juni 2020

En enskild scen berättas från flera olika perspektiv. Vi känner igen greppet från filmens, teaterns och litteraturens värld, men hur om vi skulle presentera en utställning på ett sådant sätt?

Tre konstnärer har bjudits in att arbeta med en utställning som kommer att berättas i tre kapitel under våren. Varje kapitel har en huvudröst, men varje kapitel är också summan av ett gemensamt utforskande som guidar oss igenom de åtskilliga lager som utgör en konstnärlig praktik. Säregen, oväntad, ombytlig är ord vars betydelser vi tycker om. Så mycket mer tillfredsställande än igenkännlig, säker och levererbar. Men som vi alla vet kräver ett sådant förhållningssätt till ens arbete mod och uppmuntran. Så vi frågar oss själva vilken typ av konstvärld vi vill vara del av. Hur kan vi förändra strukturer och inte bara valen vi gör.

Huvudrösten i det första kapitlet tillhör Selma Sjöstedt, en röst som talar från en plats av stillhet. Måleri är hennes språk och spår är hennes ord med vilka hon komponerar visuella rytmer. Genom att avvakta och observera lockar hon poesin ur spåren som är kvarlämnade på gamla målardukar. Likt en improviserad call and response. Och likt armaturer agerar hennes verk i detta kapitel som en understödjande struktur för en kollegial dialog. Som svar på hennes visuella rytmer formar Angelica Falkeling och Sara Lindeborg sammanvävda meningar som rör sig in och ut ur varandra. Sara Lindeborgs manuskript samlar fragment av mänskliga spår i New Mexicos landskap, medan Angelica Falkeling adderar ett rumsligt collage av ingredienser från deras egna universum och hushållsnära konstnärliga praktik. På så sätt kontamineras den individuella praktiken och ger plats åt en gemensam strävan.

Vi berättar historier för varandra för att leva. Vi berättar historier för varandra för att drömma, för att låta idéer långsamt filtrera igenom våra sinnen och forma ett större kollektivt medvetande. Armaturer är det första kapitlet i Malmötrilogin.

1_n_mg_9792_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

2_n_mg_9797_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

3_n_mg_9805_copy

Selma Sjöstedt, Armaturer, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

4_n_mg_9801_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

5_n_mg_9807_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

6_n_mg_9811_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

7_n_mg_9816_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

8_n_mg_9812_copy

Sara Lindeborg, Renewing Receivers, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

9_n_mg_9822_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

bild-10_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

11_n_mg_9868_copy

Sara Lindeborg, Renewing Receivers, 2020. Foto/Photo: Lotten Pålsson

12_n_mg_9879_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

13_n_mg_9881_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

14_n_mg_9844_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Verk/Works Angelica Falkeling. Foto/Photo: Lotten Pålsson

15_n_mg_9852_copy

Angelica Falkeling, Living Through Hands, 2018. Foto/Photo: Lotten Pålsson

bild-16_copy

Armaturer, installationsvy/installation view. Foto/Photo: Lotten Pålsson

Inspelning från ateljén på Hullkajen och trumsolo.
Ljud, 4 tim, loop

Ljudverket presenterades genom ett fyrkanaligt ljudsystem och skapade en stämning i utställningen. Trumsolot spelades upp från olika platser i rummet med skiftande tidsintervaller.