Center
för samtidskonst

Aktuellt och kommande program
The Fort

The Fort

Allison Smith
18 september−8 november 2015
Vernissage fredag 18 september kl 19−21

En skans är en mindre fästning för försvarsverksamhet som uppfördes i framförallt norra Europa under sen medeltid och framåt. Ordet förknippas främst med skydd och betäckande, men är ett intressant ord… »

Source Materiel

Source Materiel

Allison Smith
Söndag 20 september 2015
kl 17

Allison Smith reflekterar över sina inspirationskällor och de olika former av research som genomsyrar hennes konstnärliga arbete. Allison Smith är baserad i San Fransisco Bay Area, Kalifornien, där hon bland annat arbetar som professor med… »

Sunshine Socialist Cinema

Sunshine Socialist Cinema

Söndag 14 juni 2015
kl 21 och så fort mörkret faller

En filmkväll om Malmöbilder och goda energier. Programmet utgår från ett foto ur textilfabriken Kürzels jubileumsskrift Varp och väft från 1946 och en informationsfilm om framtidens gröna jobb i det kreativa Malmö. Filmerna projiceras… »

Pilgrimsstaden

Pilgrimsstaden

Hans Carlsson
Onsdag 10 juni 2015
kl 19

En föreläsning om framåt- och bakåtrörelser i Malmö. Zygmunt Bauman menar i sin essä Från Pilgrim till Turist att det moderna subjektets föreställning om en påverkbar framtid uppvisar likheter med pilgrimens tro på vandringen som… »

The Blessing / Invigningen

The Blessing / Invigningen

Fredag 22 maj 2015
kl 19.30−23.00

The Blessing blir en kväll av god energi och karma för att inviga vårt nya hem på Monbijougatan 17H, Malmö.

Som i alla ritualer är trummor, stämmor och helande dryck viktiga ingredienser.

Vi kommer ha… »